AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA TERMOSTATU FERGUSON

Aktualizacja oprogramowania w termostacie Ferguson do najnowszej wersji 1.1.0 (instrukcja, nowe funkcje). 

Jak zaktualizować urządzenie?

Aktualizacja możliwa jest wyłącznie z poziomu urządzenia:

MENU -> Activation -> "SU" ("System Update") -> "Start Update"
 
Nastąpi pobieranie pliku z aktualizacjami i ich instalacja. Po zakończeniu czynności, termostat uruchomi się ponownie. Należy ponownie wybrać sieć WIFI i wpisać hasło do niej.

UWAGA! W momencie wykonywania aktualizacji nie wolno odłączać urządzenia od zasilania!
 

Co się zmieni?

 • Możliwość zmniejszenia histerezy termostatu do 0,4°C - NOWOŚĆ
 • Graficzne przedstawienie funkcji zmiany temperatury za pomocą termostatu - NOWOŚĆ
 • Licznik odliczający czas do załączenia trybu działania termostatu (uruchamia się po wyłączeniu bieżących czynności) - NOWOŚĆ
 • Udostępnienie dodatkowej funkcjonalności ustawień zaawansowanych: - NOWOŚĆ
Zmianę ustawień zaawansowanych termostatu należy wykonać z poziomu ekranu termostatu odpowiednio:

MENU -> Activation -> w polu "CODE" należy wpisać "PM" -> kliknąć "OK".

Wyświetli się 5 punktów z możliwością ich edycji.
 • 1a. Auto - Heating - oznacza wartość automatycznego włączenia ogrzewania, gdy temperatura osiągnie zadany poziom.
 • 1b. Auto - Cooling - oznacza wartość automatycznego wyłączenia ogrzewania, włączenia chłodzenia, gdy temperatura osiągnie zadany poziom.
 • 2. Auto Changeover - oznacza jaka musi wystąpić różnica temperatury między ustawionymi punktami w trybie automatycznego ogrzewania/chłodzenia.
 • 3. Temp. Deadband - przedział temperatury, w momencie którym występuje zadziałanie (przedział czułości termostatu).
 • 4. Sensitivity Level - Poziom czułości termostatu. Im wyżej ustawiony poziom, tym więcej cykli systemowych w celu utrzymania wartości zadanych.
   Strzałki "góra", "dół" zmniejszają/zwiększają wartość zadaną. Strzałki "prawo", "lewo" umożliwiają przejście na kolejną stronę z ustawieniami.


Jeśli nie masz jeszcze Termostatu WIFI Ferguson, to znajdziesz go pod tym adresem!

 Przeczytaj więcej artykułów na naszym blogu